(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

De Earnewjuk

CBS De Earnewjuk is een kleine dorpsschool van zo rond de 30 leerlingen. Aandacht en zorg voor iedereen staan bij ons hoog in het vaandel, waarbij samenwerking tussen ouders, leerlingen en school van groot belang is. We organiseren het onderwijs dusdanig dat iedere leerling datgene aangeboden krijgt wat nodig is.

Veiligheid, respect, samenwerking, eigenaarschap en ontplooiing zorgen ervoor dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in onze maatschappij.