(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:
Nynke Koldijk (oudergeleding)
Berber de Jong (oudergeleding)
Jetje vd Heide-Fortuin (personeelsgeleding)
Rick de Jong (personeelsgeleding)

De Ouderraad (OR) bestaat uit:
Marjan Feenstra (penningmeester)
Sjoerdsje de Groot
Jelle Jan Rodenhuis
Cas Zijlstra

Meer informatie over de MR kunt u hier lezen.