(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

We werken met een lokaaldoorbrekend organisatiemodel. ’s Ochtends tussen 9.00 uur en 12.00 uur kiezen de kinderen vanaf groep 3 waar ze met hun dag- of weektaak aan de slag gaan. Er zijn vier ruimtes; het instructielokaal (hier krijgen de groepen om en om instructie), de stilteruimte (hier wordt stil gewerkt), het samenwerkingsruimte en de zelfstandig werkenruimte waar kinderen aan de slag kunnen met het opdrachten. Kinderen die het aankunnen krijgen meer verantwoordelijkheid in het maken van eigen keuzes ten aanzien van werkplek, volgorde van de te maken opdrachten enz. Kinderen die dat wat moeilijker vinden worden meer ‘bij de hand’ genomen. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dag- of weektaak. Hier staan opdrachten op die, na een vooraf gestelde tijd, ingeleverd moeten zijn.