(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

Onze school is een meertalige school. Dit houdt in dat wij vanaf groep 1 structureel Frysk, Engels en Nederlands aanbieden. Voor Engels maken we gebruik van de methode Stepping Stones, voor Frysk van Spoar 8 en voor Nederlands Taal/Spelling in Beeld. Ook voor het hanteren van de voertaal in de groep zijn er afspraken gemaakt.