(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

We willen graag dat leerlingen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces. Dit om hen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij moeten blijven leren. Dat kan in de klas en ook op schoolniveau worden gerealiseerd. In de klas zijn leerlingen mede-eigenaar van het onderwijsleerproces. Zij zijn medeverantwoordelijk en hebben de ruimte zelfstandig keuzes te maken. Leerlingen krijgen zo -in de woorden van Luc Stevens- meer autonomie. Het geven van autonomie speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen. Eigenaarschap is direct gerelateerd aan de mate waarin de leerling actief betrokken is bij het construeren van het eigen leerproces (learner agency). We hebben het dan over de motivatie, het zelfbeeld, eigen overtuigingen en de mate van zelfregulatie. Deze vier factoren bepalen of en hoe een leerling de verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen leerproces.