(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

Ontplooiing betekent dat de leerling mag groeien en ontwikkelen, met vallen en opstaan. De school is een plek waar de leerling wordt gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling kan en de mogelijkheden die de leerling heeft. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. Een breed aanbod op cognitief, creatief, muzikaal, sportief en expressief gebied zorgt voor optimale ontplooiingsmogelijkheden en ontwikkelingskansen. De groei en ontwikkeling van de leerling geven we mede vorm vanuit het ‘Levend leren’. Levend Leren is leren dat berust op eigen ervaring en gezond verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet. Leren in en door het werk. Leren dat kinderen en hun leraren raakt, dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven en de omgeving van de kinderen. Leren voor en door het leven binnen en buiten de school, voor nu en later. Levend leren krijgt vorm in alle leergebieden: van burgerschapsvorming, rekenen/wiskunde, expressie tot techniek. Vertrekpunt is het alledaagse leven van kinderen.